O nas

"Warto jest żyć, pracować i trudzić się,
By widzieć szczęście w oczach dziecka"
- J. Korczak


Naszym największym skarbem jest dziecko, w którym pragniemy rozbudzić wszechstronną wyobraźnię twórczą. Chcemy zainspirować Je do działania, odkrywania oraz zdobywania wielu nowych doświadczeń, które pozwolą dziecku na rozwój zainteresowań oraz wyzwolenie drzemiących w nim talentów. Nasze przedszkole kształtuje dziecko wrażliwe, pełne akceptacji i zrozumienia, które troszczy się o bezpieczeństwo własne oraz innych - Nauczyciele Przedszkola w Przyborowie

Przedszkole w Przyborowie zostało utworzone dnia 1 lutego 1979 roku, na mocy art. 5 ustawy o systemie oświaty. Początkowo mieściło się w pomieszczeniu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, następnie, od września 1982 roku, zostało przeniesione do domu prywatnego, gdzie usytuowane było na dwóch kondygnacjach budynku i dysponowało dwiema salami zabaw, łazienką, kuchnią i jadalnią. We wrześniu 1992 roku, placówka zmieniła adres i ulokowana została w zabytkowym budynku byłej leśniczówki, gdzie znajduje się do dziś. Obiekt mieszczący przedszkole został wybudowany w 1850 roku i obecnie podlega Głównemu Konserwatorowi Zabytków.

Aktualnie w przedszkolu mieszczą się 3 sale zabaw dzieci, salka rekreacyjna do ćwiczeń gimnastycznych, kuchnia, dwie łazienki, szatnia, pomieszczenie administracyjne i pomieszczenia gospodarcze. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy unijnych oraz funduszu sołeckiego, udało się zagospodarować poddasze budynku, które mieści dwie z wyżej wymienionych sal zabaw dzieci, gabinet dyrektora, łazienkę dla dzieci oraz personelu. W ogrodzie przedszkolnym ustawiony jest pomnik pamięci ofiar II wojny światowej, który został ogrodzony tak, by nie stanowić zagrożenia dla dzieci. Pozostała część ogrodu przeznaczona jest na dziecięce zabawy; mieści się tu piaskownica oraz zestaw urządzeń ogrodowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Teren placówki jest ogrodzony, a brama zamykana po godzinach pracy.

Przedszkole dysponuje 60 miejscami dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Praca z dziećmi odbywa się w trzech oddziałach : oddział I – dzieci 3 i 4 letnie, oddział II – dzieci 4 i 5 letnie oraz oddział III, który powstał dzięki realizacji programu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, do którego uczęszczają dzieci 5 i 6 letnie. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizują dzieci 5 i 6 letnie. Organem Prowadzącym jest Urząd Gminy Jeleśnia, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bielsku - Białej.
Przedszkolowo.pl logo